Regulamin

Ruda Klara to firma reprezentowana przez Michał Grzybowski zwaną dalej Administratorem

Firma ER-KA Michał Grzybowskizostała wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 2023-04-03 pod numerem NIP 618-184-40-28 i REGON  524692966. Siedziba firmy zlokalizowana jest pod adresem ul. Jana Kilińskiego 107/14, 90-011, Łódź, (powiat Łódź, województwo łódzkie), a jej właścicielem jest Michał grzybowski

prowadzi pod domeną: www.rudaklara.pl platformę sprzedażową poświęconą unikatom i rękodziełu .Tutaj spotykają się ludzie, którzy poszukują unikatowych i wykonanych z sercem produktów. Zarejestrowani użytkownicy mogą zakupić te produkty jako kupujący

SERWIS – portal internetowy zajmujący się sprzedażąTowarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.rudaklara.pl oraz pod adresem email : adkasza@wp.pl prowadzony przez Administratora. 

TOWAR – rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedającego, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami jak i rzeczy nabyte spełniające pewne subiektywne wymagania postawione przez Administratora.

OSOBA – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący 

KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu.  

SPRZEDAŻ – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym. 

Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą

Uzytkownik ma prawo odstąpic od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Po upływie 14 dni odstapienie od umowy nie bedzie obowiazywac. Towary wykonane na zamówienie nie beda przyjmowane w ramach odstapienia od umowy kupna -sprzedazy. 

Rejestracja Uzytkownika serwisu rudaklara.pl  dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do konta, daty urodzenia i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym 

Administrator zobowiazuje sie nie udostępniac danych Uzytkowników osobom trzecim.

 Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.  

Towar wysyłany jest w ciągu 1-4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty

Jeśli przesyłka zginie ,jest ubezpieczona – pieniądze wracają z powrotem do klienta, jednak na reklamacje zatwierdzoną przez pocztę należy poczekać 14 dni, a co się z tym wiąże , na przelew gotówki. 

Przesyłki wysyłane na adres siedziby firmy jak i przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane. Aby odesłać przesyłkę należy skontaktować się z administratorem mailowo żeby uzyskać adres sprzedającego. Maile można kierować na adres adkasza@wp.pl

NIEDOSTARCZENIE TOWARU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Towaru przez Sprzedającego Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sprzedającego wysyłane są, w przypadku Poczty Polskiej, priorytetem i zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Sprzedający zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją. Postępowanie reklamacyjne Poczty Polskiej trwa ok. 21 dni. W tym czasie Kupujący otrzyma od Poczty Polskiej pismo z prośbą o potwierdzenie nieotrzymania przesyłki. Dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską i otrzymaniu informacji od Sprzedającego, Administrator na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego Poczty Polskiej podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Na życzenie Kupującego Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru.

 Warunki zwrotów i anulacji po polsku

Daję pełną gwarancję zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z polskim prawem to znaczy że klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni

Akceptuję zwroty towaru bez podania przyczyny i wymiany produktów na inny rozmiar, kolor lub całkowicie inny model. Jesli klient nie odbierze przesyłki i wróci ona do Artysty nie będzie zwracana  suma za wysyłkę, klient dostanie zwrot jedynie za zakupiony towar, a jeśli chce aby przesyłka została ponownie wysłana, musi pokryć ponownie koszty wysyłki. Jest to działanie, które ma uchronić Artystę przed ponoszeniem kosztów jeśli klient na czas nie odbierze przesyłki. 

Zanim zwrócisz towar napisz do sklepu Ruda Klara( mail: adkasza@wp.pl lub sklep@rudaklara.pl )zeby dostac adres do zwrotów- pracują u nas różni Artyści którzy mieszkają w różnych miejscach.

Pamiętaj, że na podjęcie decyzji o zwrocie lub wymianie masz 14 dni od dnia doręczenia przesyłki, po 14 dniach zwroty nie będą przyjmowane.

 Przesyłki nadawane są listem lub paczką poleconą więc łatwo jest sprawdzić datę dostarczenia przesyłki. Następnie trzeba odesłać produkt do projektanta oraz napisać maila z danymi do zwrotu- pamiętaj o numerze konta- należność za towar zostaje przelana od razu po odebraniu przesyłki przez projektanta. Natomiast nie ma zwrotu kosztów za przesyłkę- opłaty pocztowe. Jeśli towar wykonywany jest na zamówienie nie będą przyjmowane zwroty. Jeśli towar nosi ślady użytkowania również zwroty nie będą akceptowane.

Jeżeli stwierdzisz wady w otrzymanym zamówieniu możesz zgłosić reklamację. Wystarczy napisać do mnie wiadomość, w przypadku towaru wadliwego nowy towar wysyłam na swój koszt albo zwracam gotówkę po otrzymaniu przesyłki od klienta.

Administrator udostępnia miejsce na platformie www.rudaklara.pl  sprzedawcy  jak i osobie kupującej, sam administrator nie jest stroną umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym. Umowa sprzedaży towarów znajdujących się na platformie jest zawierana bezpośrednio pomiędzy sprzedającym a kupującym .Odpowiedzialność za wykonanie umowy sprzedaży a tym samym doprowadzenia transakcji do końca na serwerze www.rudaklara.pl  ponosi w całości sprzedający

Towar wysyłany jest zazwyczaj  w ciągu 1-4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty chyba ze Sprzedawca w opisie produktu  poda czas który jest niezbędny na wykonanie przedmiotu. Niektóre rzeczy robione sa na bieżąco pod klienta , nie są magazynowane.

Jeśli przesyłka zginie ,jest ubezpieczona – pieniądze wracają z powrotem do klienta, jednak na reklamacje zatwierdzoną przez pocztę należy poczekać 14 -30 dni, a co się z tym wiąże , na przelew gotówki.

Jeśli paczka nie zostanie przez Ciebie odebrana z paczkomatu narażasz artystę na stratę pieniędzy za wysyłkę wiec będzie ona pobrana z Twojego konta i suma zwrócona za kupione towary pomniejszona o cenę wysyłki.

Płatności

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 Ochrona danych osobowych-Rodo

Dane osobowe Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

Zgodnie z prawem do bycia zapomnianym Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu rudaklara.pl wysyłając maila na adres adkasza@wp.pl lub  sklep@rudaklara.pl . Prawo do usunięcia danych osobowych jest uregulowane w artykule 17 Rodo. Administrator  strony na zyczenie Użytkownika usuwa dane  osobowe z bazy serwisu.

Sklep rudaklara.pl nie ma prawa wykorzystac danych uzytkowników w celu marketingowym ani sprzedawać tych danych osobom trzecim.

Dane Użytkowników  mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

FAQ Butiku

Nie jestem złotą rybką ale staram się spełniać życzenia ,więc jeśli chcesz inną czapkę, inny komin, inne wcielenie- napisz-pomyślimy nad tym razem i zmaterializujemy pragnienia.

Obsługa Klienta

mail- adkasza@wp.pl

Informację dla Sprzedawców

Ruda Klara to nazwa odnosząca się jednocześnie do marki firmy jak i do administratora galerii która udostępnia oraz prowadzi serwis internetowy, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży rękodzieła artystycznego na rzecz i w imieniu użytkownika.

SPRZEDAŻ prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym. Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym kupującym, a sprzedającym za pośrednictwem serwisu Ruda Klara. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok , natomiast wysyłka towaru odbywa się w dni powszednie.

Sprzedawca korzystający z serwisu www.rudaklara.pl musi mieć pełne prawo do sprzedawanego towaru, towar musi być wykonany starannie i wysłany do klienta w ciągu 4 dni roboczych chyba ze Sprzedawca ustawił urlop w swoim panelu administracyjnym.

Administrator galerii Ruda Klara zastrzega sobie prawo usuwania rzeczy które narażają dobre imię strony poprzez wulgaryzmy, treści erotyczne czy artykuły sugerujące przemoc czy obrazę uczuć religijnych.

Sprzedający ma obowiązek opisywania swoich towarów zgodnie z rzeczywistym obrazem.

Sprzedający ma zakaz załączania do wysyłanego towaru informacji, których możliwym skutkiem jest komunikacja poza serwisem Ruda Klara.

Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania korespondencji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem systemu pocztowego Ruda Klara

Prowizje i opłaty

Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również wystawianie Produktów w Ruda Klara są bezpłatne

Ruda Klara pobiera prowizję od sprzedaży, która wynosi 10% brutto ceny sprzedanego Produktu .

Ruda Klara nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki produktów .

Ruda Klara nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Produkt

Prowizja od sprzedaży pobierana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywane przez Kupujących

Faktury wystawiane są na życzenie kupującego ,po uprzednim mailu zawierającym nip, który zostanie wyslany na adres aministratora galerii.

Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Produktów w Ruda Klara następuje raz w miesiącu, do 10-go dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni

Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu za poprzedni miesiąc stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim miesiącu, pomniejszona o prowizję Ruda Klara oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.

Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.

Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, zdefiniowane przez niego

Ruda Klara zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedający zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z Ruda Klara

Jeśli Sprzedawca został już rozliczony a Nabywca decyduję się na zwrot Sprzedawca ma obowiązek przelać kwotę za zwrot ze swojego konta na konto Nabywcy, Ruda Klara ma obowiązek zwrócić pobraną prowizję na konto Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca został już rozliczony  a klient nadal nie otrzymał przesyłki Sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi pieniądze. W razie nie wywiązania się z obowiązku wyciągane  prawne konsekwencje a galeria występuję jako świadek zdarzenia.

Jak założyć konto sprzedawcy

8. Zasady sprzedaży/współpracy.

1. Zgłoszenie propozycji współpracy odbywa się poprzez przesłanie przykładowych prac na adres sklep@rudaklara.pl

2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia Ruda Klara skontaktuje się z wybraną osobą i prześle e-mailem login i hasło do panelu Sprzedawcy.

.3. Po otrzymaniu dostępu do panelu Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić dane adresowe oraz podać konto bankowe.

4. Nowe konto Sprzedającego zostaje aktywowane przy min. 4 szt. Produktów.

5. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania na banerze i w opisie konta Sprzedającego adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

6. Zgłoszenie Produktu w celu ekspozycji w Ruda Klara jest równoznaczne z posiadaniem tego Produktu i Sprzedający jest w stanie wysłać go w ciągu 2 dni roboczych do Kupującego.

7. Projektanci wystawiający wyroby rękodzieła oświadczają, że są ich autorami. Sprzedający wystawiający Produkty w dziale vintage oświadczają, że są ich właścicielami.

8. Wprowadzając Produkty Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości zdjęcia (bez ramek, nie składanki, preferowane tło białe lub szare) oraz ich szczegółowy opis zgodny ze stanem rzeczywistym (zawierający wymiary, kolory, właściwości, rodzaj materiału itp.)

9. Sprzedający oświadczają, że są autorami lub właścicielami zdjęć i opisów Produktów zamieszczonych w Serwisie.

10. Zabrania się umieszczania na zdjęciach lub w opisach wystawianych przedmiotów informacji zachęcających do współpracy poza Ruda Klara.

11 Po otrzymaniu zapłaty od Kupującego Ruda Klara zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów, co Sprzedający powinien wykonać w ciągu 1-4 dni roboczych.

12. Termin wysyłki może ulec zmianie jeżeli Sprzedający ustawił urlop, podał inny termin w opisie przedmiotu lub ustalił inny termin podczas korespondencji z Kupującym. Jeżeli zaistnieją inne okoliczności uniemożliwiające Sprzedającemu dotrzymania terminu wysyłki powinien o tym poinformować Kupującego.

13. Sprzedający zobligowany jest wysłać zamówiony Produkt w formie listu poleconego priorytetu lub paczki korzystając z usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

14. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji ( email, numer telefonu, adres strony internetowej), które miałyby na celu zachęcanie Kupującego do bezpośredniego kontaktu.

15. Po zrealizowaniu wysyłki Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu poprzez podanie w swoim panelu numeru nadania przesyłki.

16. Korzystając z formularza w panelu projektanta Sprzedający ma możliwość kontaktu z Kupującym. Zabrania się Sprzedającemu umieszczaniu w wiadomościach wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

17.Ruda Klara ma prawo do monitorowania korespondencji, edycji i usuwania wiadomości.

18 Ewentualne zwroty lub reklamacje wpływają na korektę rozliczenia.

19. Zapłata następuje na konto Sprzedającego podane przez niego w panelu.

20. Wstrzymanie zapłaty następuje w przypadku gdy Sprzedający nie zrealizował zleconych mu wysyłek.